B-sarja vuodesta 2000 lähtien

Tampereen yliopisto - Tietojenkäsittelytieteiden laitos

Julkaisusarja B

ISSN 1457-2079

2008

B-2008-1 Pirkko Nykänen, Jukka Ohtonen ja Antto Seppälä, Viitetietokantaan perustuvien aluetietojärjestelmien  nykytila, roolit ja mahdollisuudet kansallisen arkkitehtuurin kehyksessä. Saatavana elektronisessa muodossa raporttina D-2008-7

2007

B-2007-1 Pirkko Nykänen, Fiale-aluetietojärjestelmän vaikuttavuusarviointi Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä. Saatavana elektronisessa muodossa
B-2007-2 Sari Walldén, Suvi Peltomäki ja Susanna Martikainen, Pirkanmaan Fiale-aluetietojärjestelmän heuristinen läpikäynti. Saatavana elektronisessa muodossa
B-2007-3 Sari Walldén, Suvi Peltomäki ja Susanna Martikainen, Tampereen kaupungin Pegasos-järjestelmän käytettävyystutkimus murtumapotilaan hoitoketjussa. Saatavana elektronisessa muodossa

2006

B-2006-1 Roope Raisamo (toim.), Käyttöliittymien ohjelmistoarkkitehtuurit. Kesäkuu 2006. Saatavana elektronisessa muodossa

2005

B-2005-1 Saila Ovaska, Anne Aula ja Päivi Majaranta (toim.), Käytettävyystutkimuksen menetelmät. Huhtikuu 2005. Osittain saatavana elektronisessa muodossa
B-2005-2 Grigori Evreinov (ed.), Alternative Access: Feelings & Games 2005. Proceedings. May 2005. Electronically available

2004

B-2004-1 Pertti Järvinen (toim.), IS Reviews 2003. Tammikuu 2004.
B-2004-2 Erkki Mäkinen (toim.), Pieniä tietojenkäsittelytieteellisiä tutkimuksia (Syksy 2003). Tammikuu 2004. Saatavana elektronisessa muodossa
B-2004-3 Roope Raisamo (toim.), Pieniä tietojenkäsittelytieteellisiä tutkimuksia (Syksy 2003). Helmikuu 2004. Saatavana elektronisessa muodossa
B-2004-4 Roope Raisamo and Erkki Mäkinen (eds.), Brief studies in computer science (Fall 2003). February 2004. Electronically available
B-2004-5 Juhani Paavilainen (toim.), Tietoturvallinen ohjelmointi. Helmikuu 2004. Saatavana elektronisessa muodossa
B-2004-6 Sari Walldén, Käyttäjäkeskeinen superteksti­television suunnittelu – käytettävyys ja meto­dit. Maaliskuu 2004. Saatavana elektronisessa muodossa
B-2004-7 Erkki Mäkinen (toim.), Pieniä tietojenkäsittelytieteellisiä tutkimuksia (Kevät 2004). Toukokuu 2004. Saatavana elektronisessa muodossa
B-2004-8 Marko Helenius ja Juhani Paavilainen (toim.), Tietoturvallisuuden erityiskysymyksiä 2004. Kesäkuu 2004. Saatavana elektronisessa muodossa
B-2004-9 Tero Saarenpää ja Tarja Tiainen, Kuntalaisten kokemuksia sähköisten julkispalvelujen piloteista. Syyskuu 2004. Saatavana elektronisessa muodossa
B-2004-10 Tarja Tiainen (toim.), ”En kehu, mutta tulipahan sekin taas tehtyä” - Kenttäpäiväkirja tietotekniikasta Etelä-Pohjanmaan kylissä. Syyskuu 2004. Saatavana elektronisessa muodossa
B-2004-11 Tarja Tiainen, Harri Luomala, Sami Kurki ja Kari Mäkelä (toim.), Luottamus sähköisissä palveluissa. Kuluttajan ja palvelun tarjoajan vuorovaikutus. Lokakuu 2004. Saatavana elektronisessa muodossa

2003

B-2003-1 Pertti Järvinen (toim.), Pieniä atk-alan tutkimuksia - Syksy 2002. Tammikuu 2003.
B-2003-2 Erkki Mäkinen (toim.), Pieniä tietojenkäsittelytieteellisiä tutkimuksia (Syksy 2002). Tammikuu 2003. Saatavana elektronisessa muodossa
B-2003-3 Pertti Järvinen (toim.), IS Reviews 2002. Tammikuu 2003.
B-2003-4 Erkki Mäkinen (toim.), Pieniä tietojenkäsittelytieteellisiä tutkimuksia (Kevät 2003). Kesäkuu 2003. Saatavana elektronisessa muodossa
B-2003-5 Grigori Evreinov (ed.), New Interaction Techniques 2003. June 2003. Proceedings. Electronically available
B-2003-6 Pertti Järvinen (toim.), Pieniä atk-alan tutkimuksia - Kevät 2003. Kesäkuu 2003.
B-2003-7 Pirkko Nykänen (toim.), Terveydenhuollon tietojärjestelmät. Joulukuu 2003. Saatavana elektronisessa muodossa

2002

B-2002-1 Pertti Järvinen (toim.), Pieniä atk-alan tutkimuksia - Kevät 2002. Kesäkuu 2002.
B-2002-2 Pentti Hietala ja Saila Ovaska (toim.), Lasten käyttöliittymät. Elokuu 2002. Saatavana elektronisessa muodossa
B-2002-3 Pirkko Nykänen (toim.), Satakunnan makropilotin tietoteknologian arviointi. Tietoteknologian arviointihankkeen loppuraportti. Syyskuu 2002. Saatavana elektronisessa muodossa

2001

B-2001-1 Pertti Järvinen (toim.), IS Reviews 2000. Tammikuu 2001.
B-2001-2 Pertti Järvinen (toim.), Pieniä atk-alan tutkimuksia - Syksy 2000. Tammikuu 2001.
B-2001-3 Juhani Paavilainen ja Marko Helenius (toim.), Tietoturvallisuuden erityiskysymyksiä. Kesäkuu 2001.
B-2001-4 Erkki Koponen (toim.), Pieniä atk-alan tutkimuksia - Seinäjoki 2001. Kesäkuu 2001.
B-2001-5 Pertti Järvinen (toim.), Pieniä atk-alan tutkimuksia - Kevät 2001. Kesäkuu 2001.
B-2001-6 Roope Raisamo (ed.), NIT 2001 Seminar Proceedings. December 2001. Saatavana elektronisessa muodossa
B-2001-7 Roope Raisamo (toim.), Käyttöliittymäteoriat ja -mallit. Joulukuu 2001. Saatavana elektronisessa muodossa
B-2001-8 Juhani Paavilainen ja Marko Helenius (toim.), Tietoturvallisuuden erityiskysymyksiä. Marraskuu 2001.
B-2001-9 Erkki Mäkinen (toim.), Pieniä tietojenkäsittelytietellisiä tutkimuksia (syksy 2001). Joulukuu 2001. Saatavana elektronisessa muodossa
B-2001-10 Pertti Järvinen (toim.), Pieniä atk-alan tutkimuksia - Syksy 2001. Joulukuu 2001.
B-2001-11 Pertti Järvinen (toim.), IS Reviews 2001. Joulukuu 2001.

2000

B-2000-1 Marko Junkkari (toim.), Sumean teoriaa ja sovelluksia. Toukokuu 2000.
B-2000-2 Roope Raisamo (ed.), New Interaction Techniques. May 2000.
B-2000-3 Roope Raisamo (toim.), Tutkimuksia agenttiohjelmoinnista. Toukokuu 2000.
B-2000-4 Pertti Järvinen (toim.), Pieniä atk-alan tutkimuksia - Kevät 2000. Syyskuu 2000.