Etusivulle

Suunnista
Suunnista

Artikkelit
Artikkelit

Kommentoi
Kommentoi


Kansanpuolue

Maamme itsenäistymistä edeltävänä aikana, vuosina 1908-1917, puoluetoiminta oli erittäin hiljaista, lähes tyrehtynyttä eikä uusiakaan puolueita päässyt syntymään. Itsenäistymiseen liittyvät tapahtumat, kuten esimerkiksi parlamentaariseen järjestelmään siirtyminen, käynnistivät puolue-elämän uudestaan, mikä antoi mahdollisuuden uusienkin puolueiden kehittymiselle. Tämän elpymisen seurauksena perustettiin myös Kansanpuolue, juuri ennen vuoden 1917 vaaleja. Kansanpuolue ylsi kaikkiaan viiteen edustajanpaikkaan, koska se kykeni toiminnallaan yhdistämään sekä vanha- että nuorsuomalaisia keskenään. Parhaiten se onnistui siinä maaseudulla, erityisesti Mikkelin läänissä.

Puolueiden sisäiset ideologiset erimielisyydet alkoivat yleisellä puoluetasolla jo hajottaa puolueita sisäisesti, mikä johti eri puolueiden välillä ns. edistysmielisten yhdentymisajatuksiin. Aktiivisesti tätä toteuttivat Kansanpuolueen ohella erityisesti Nuorsuomalainen puolue, joilla kummallakin oli oma erityinen ohjelmaluonnoksensa edistysmielisten puolueainesten yhdentymiseksi. Kansanpuolueen käsissä oli huomattava osa alunperin nuorsuomalaisia tukeneesta lehdistöstä ja lisäksi sillä oli yhteyksiä myös Suomalaisen puolueen edistysmieliseen ainekseen.

Joulukuun kahdeksantena päivänä 1918 Kansanpuolue, nuorsuomalaiset ja Suomalaisen puolueen edistysmieliset ainekset pitivät jokainen ryhmäkokouksensa samaan aikaan Helsingissä. Päätös yhteenliittymisestä tehtiin sillä edellytyksellä, että samat päätökset tehtäisiin muissakin ryhmissä. Kiista hallitusmuodosta sai Kansanpuolueen ja nuorsuomalaisten monarkismia kannattavan aineksen poistumaan kokouksesta, joten jäljelle jääneet, tasavaltaista hallitusmuotoa kannattaneet edistysmieliset Kansanpuoluelaiset, nuorsuomalaiset ja vanhasuomalaiset perustivat vielä saman illan aikana Kansallisen edistyspuolueen.

Kansanpuolue vaikutti myös monarkistiensa kautta, lähinnä seuraavana päivänä, 9.12.1918, kun Kansallinen kokoomus perustettiin eri puolueiden monarkistista hallitusmuotoa kannattavien ainesten toimesta.Kirjallisuutta

Aho, Lasse: Uusien puolueiden syntyyn vaikuttaneet tekijät ja tapahtumat Suomessa vuosina 1860-1973. Tampere 1984.
Borg, Olavi: Suomen puolueet ja puolueohjelmat 1880-1964. Helsinki, WSOY 1965.

Kirjallisuusluettelo


Tekijä: Lasse Pere < lasse.pere@uta.fi>

Etusivulle