Etusivulle

Suunnista
Suunnista

Artikkelit
Artikkelit

Kommentoi
Kommentoi


Tunnustuskirje

Tunnustuskirje: Kansankomissaarien neuvosto Pietari n:o 101 Vastaukseksi Suomen Hallituksen esitykseen, että Suomen tasavalta tunnustettaisiin riippumattomaksi, kansankomissaarien neuvosto, täysin yhdenmukaisesti kansain itsemääräämisoikeuden periaatteen kanssa, päättää Toimeenpanevalle komitealle ehdottaa:

a) että Suomen tasavallan valtiollinen itsenäisyys tunnustetaan, sekä

b) että erityinen komitea kummankin puolen edustajia yksissä neuvoin Suomen Hallituksen kanssa asetetaan valmistelemaan niitä käytännöllisiä toimenpiteitä, jotka aiheutuvat Suomen eroamisesta

Venäjästä Kansankomissaarien Neuvoston Puheenjohtaja

V.I. Uljanov (Lenin)

Kansankomissaarit

L. Trotski

G. Petrovski

I. Stalin

I. Steinberg

V. Karelin

A. Schlichter

Kansankomissaarien neuvoston toimistopäällikkö

Vlad. Bonts- Brojevits

Neuvoston sihteeri

N. Gorbunov

Takaisin viikolle 1Kirjallisuusluettelo

Etusivulle