Etusivulle

Suunnista
Suunnista

Artikkelit
Artikkelit

Kommentoi
Kommentoi


Kaikille keskusvirastoille ja maan virkamiehille.

Sen johdosta että Suomen Eduskunta ja sen asettama laillinen Hallitus ovat väkivalloin estetyt toimimasta ilmoitetaan täten noudatettavaksi toistaiseksi:

1) keskusvirastot eivät ole missään tekemisissä minkäänlaisen laittoman hallituksen kanssa;

2) kukaan Suomen virkamies enempää kuin kukaan laillista Hallitusta kannattava kansalainen ei ryhdy palvelemaan Vallan anastajia eikä asetu minkäänlaisiin suhteisiin heidän kanssaan;

3) kaikenniminen virkatoiminta, siihen luettuna yleiset työt, Yliopisto ja Sivistystoiminta, keskeytetään heti siihen saakka kunnes lailliset olot jälleen palautuvat, kuitenkin seuraavin rajoituksin:

a) Säännöllinen toiminta jatkuu niissä osissa maata, joissa laillinen Hallitus tai sen edustajat ovat vallassa;

b) rautatievirkamiehet noudattavat heille erikseen annettuja määräyksiä

c) Lääkärit ja sairaanhoidon palveluksessa olevat henkilöt toimivat edelleen harkintansa mukaan;

d) Elintarvikehallitus toimii sikäli kuin se on mahdollista lailliselta Hallitukselta saamiensa Valtuuksien nojalla.

4) Virkakunnat ja virkamiehet huolehtivat mahdollisuuden mukaan heidän huostassaan olevan Valtion omaisuuden säilyttämisestä.

5) keskusvirastot ja paikalliset virkamiehet pitävät huolta siitä, että nämä ohjeet tulevat tunnetuiksi ja että niitä tarkoin noudatetaan ja

6) sikäli kuin laillinen Hallitus saattaa antaa määräyksiä, on niitä noudatettava.

Suomen Virkamiesyhdistysten Keskusliitto - Tjänstemannaföreningarnas i Finland Centralförbund.

Hyväksyn

29/I -18 P.E. SvinhufvudKirjallisuusluettelo

Etusivulle