Etusivulle

Suunnista
Suunnista

Artikkelit
Artikkelit

Kommentoi
Kommentoi


Nikolai II

Nikolai IINikolai II (1868-1918) oli Venäjän keisari ja Suomen suuriruhtinas vuosina 1894-1917. Nikolai pyrki seuraamaan isänsä, Aleksanteri III:n jalanjälkiä ja jatkamaan itsevaltaista hallintoa. Heikkotahtoisen hallitsijan aikana valta kuitenkin luisui suuressa määrin neuvonantajille; eritoten munkki Grigori Rasputinille.

Keisarin ja hänen avustajiensa panslavistiset pyrkimykset valtakunnan yhtenäisyyden lujittamiseksi näkyivät Suomen historiassa ns. sortokausina. Keisari antoi 15.2.1899 Helmikuun manifestin, josta venäläistämistoimet Suomessa saivat alkunsa.

Tsaari joutui tekämään myönnytyksiä politiikassaan Japanin sodan ja vuoden 1905 suurlakon jälkeen niin Suomessa kuin Venäjälläkin. Nikolai II jatkoi kuitenkin myöhemmin taantumuksellisena pidettyä politiikkaansa.

Maaliskuun (Venäjällä helmikuun) vallankumouksen jälkeen Nikolai II joutui luopumaan kruunustaan samana päivänä kuin väliaikainen hallitus muodostettiin (15.3.). Tsaari eristettiin Siperiaan, Jekaterinburgin kaupunkiin, ja siellä bolsevikit ampuivat hänet perheineen 16.7.1918. Romanovien suvun 300-vuotinen valtakausi oli päättynyt.
Kuva: Nikolai II. Lähde: Portrait Gallery, Perry-Castañeda Library, University of Texas at Austin

Kirjallisuutta

Nygård, Toivo ja Kallio, Veikko: Rajamaa. Teoksessa Suomen historian pikkujättiläinen, WSOY, Porvoo, 1993.

Ferro, Marc: Nikolaus II; Der Letzte Zar, Zürich Benziger cop., 1991.

Kirjallisuusluettelo


Internet-linkkejä


Tekijät: Janne Viitala ja Mikko Nuppola


Etusivulle