Etusivulle

Suunnista
Suunnista

Artikkelit
Artikkelit

Kommentoi
Kommentoi


JULISTUSKIRJA.

Keskellä suurta taistelua ulkonaista vihollista vastaan, joka jo lähes kolme vuotta on koettanut lannistaa isänmaatamme, on Herra Jumala nähnyt hyväksi lähettää Venäjälle uuden raskaan koettelemuksen. Alkaneet sisäiset kansanlevottomuudet uhkaavat vaikuttaa turmiollisesti sitkeän sodan vastaiseen käyntiin. Venäjän kohtalo, meidän sankarillisen armeijamme kunnia, kansan onni, koko meidän kalliin Isänmaamme tulevaisuus vaativat, että sota saatetaan voitolliseen loppuun hinnalla millä hyvänsä. Julma vihollinen ponnistelee viimeisiä voimiaan ja lähellä on jo se hetki, jolloin meidän uljas armeijamme yhdessä kunniakasten liittolaistemme kanssa saa lopullisesti kukistetuksi vihollisen. Näinä Venäjän elämän kohtalokkaina hetkinä olemme Me katsoneet omantuntomme velvollisuudeksi helpoittaa kansallemme kaikkien kansan voimien kiinteätä yhteenliittymistä ja yhteensulamista voiton saavuttamiseksi mahdollisimman pian, ja olemme Me yksimielisesti Valtakunnanduuman kanssa nähneet hyväksi luopua Venäjän Valtakunnan Valtaistuimesta ja Korkeimmasta vallasta. Kun emme tahdo erota rakkaasta Pojastamme, luovutamme Me vallanperimyksen Veljellemme Suuriruhtinas Mikael Aleksandrovitshille, antaen Hänelle siunauksemme hänen noustessaan Venäjän Valtakunnan Valtaistuimelle. Velvoitamme Veljemme hoitamaan valtakunnan asioita täydellisessä ja järkähtämättömässä yksimielisyydessä lainsäädäntölaitosten kansanedustajain kanssa, niillä perusteilla, joita nämä säätävät sekä tekemään siitä peruuttamattoman valan. Lämpimästi rakastetun isänmaan nimessä kehoitamme kaikkia Isänmaan uskollisia poikia täyttämään pyhän velvollisuutensa Sitä kohtaan alistumalla Tsaarin tahtoon koko kansaa kohdanneiden koettelemusten raskaana hetkenä ja auttamaan Häntä yhdessä kansan edustajain kanssa saattamaan Venäjän Valtakunta voiton, menestyksen ja maineen tielle. Auttakoon Herra Jumala Venäjää.

Allekirjoitti:

"NIKOLAI".

Pihkova.

2 p:nä Maaliskuuta kello 15 vuonna 1917.

Keisarillisen Hovin Ministeri, Kenraaliadjutantti Kreivi Freedericksz.


JULISTUSKIRJA.

Raskas taakka on Veljeni tahdosta laskeutunut hartioilleni, kun Hän on ennenkuulumattoman sodan ja kansassa vallitsevan levottomuuden aikana Minulle luovuttanut Venäjän Keisarillisen Valtaistuimen.

Kun Minua, samoin kuin koko kansaa, elähyttää ajatus, että Isänmaamme onni on ylin kaikesta, olen vakaasti päättänyt vastaanottaa Korkeimman vallan ainoastaan siinä tapauksessa, että sitä tahtoo meidän suuri kansamme, jonka tulee yleisellä kansanäänestyksellä valittujen edustajiensa kautta Perustavassa Kokouksessa säätää Venäjän Valtakunnalle hallitusmuoto ja uudet perustuslait.

Rukoillen Jumalan siunausta pyydän sentähden Venäjän Valtakunnan kaikkia kansalaisia alistumaan Valtakunnanduuman alotteesta syntyneen ja täydellä vallalla varustetun Väliaikaisen Hallituksen alaisiksi, kunnes mahdollisimman pian koollekutsuttava, yleisen, välittömän, yhtäläisen ja salaisen äänestyksen perusteella valittu Perustava Kokous hallitusmuotoa koskevalla päätöksellään ilmaisee kansan tahdon.

Allekirjoitti:

"MIKAEL". 3/III - 1917.

Petrograd.


Etusivulle