Sanatestin ohjeet


Tunnista oikeat sanat


Sanatestin tarkoituksena on testata testin tekijän suomen kielen sanaston tuntemusta. Tehtävänä on valita sanojen joukosta ne sanat, jotka ovat oikeita suomen kielen sanoja ja jättää valitsematta ne sanat, jotka eivät ole. Kaikki sanat ovat perusmuodossa.

Osa sanoista on niin sanottuja epäsanoja, eli ne näyttävät suomen kielen sanoilta mutta eivät ole. Jos et ole varma, mitä sana tarkoittaa, älä valitse sitä.

Testin asetukset


Sanatestissä on viisi eri vaikeustasoa. Mitä vaikeampi vaikeustaso, sen vaikeampaa saattaa olla oikeiden sanojen ja epäsanojen erottaminen toisistaan. Testin tasot on määritelty sanojen yleisyyden mukaan.

Testissä on mahdollisuus valita sanamäärä 20-100 sanan väliltä. Sanat arvotaan, joten samankin tason testiä voi kokeilla monta kertaa.

Vaikeustasot


Taso 1 testaa 600 yleisimmän sanan tuntemusta.
Taso 2 testaa 600.–1200. yleisimmän sanan tuntemusta.
Taso 3 testaa 1200.–2000. yleisimmän sanan tuntemusta.
Taso 4 testaa 2000.–4000. yleisimmän sanan tuntemusta.
Taso 5 testaa 4000.–6600. yleisimmän sanan tuntemusta.

Sanojen yleisyystiedot on poimittu Internet Prasebankin korpuksesta vuonna 2020.

Palaute testin jälkeen


Kun testin suorittaja painaa esillä olevia sanoja, ne värjäytyvät oranssilla värillä. Kun tekijä on tyytyväinen vastauksiinsa, hän voi painaa Tarkista vastaukset -nappulaa.

Tarkistuksen voi tehdä missä vaiheessa testiä tahansa. Pelaaja saa tarkistuksen yhteydessä palautteen, jossa vihreällä on merkitty sanat, jotka on valittu tai jätetty valitsematta oikein, ja punaisella on merkitty sanat, jotka on valittu tai jätetty valitsematta väärin.


Aloita testi