Kamerapohjainen paikannus (bibtex)
@TechReport{Saa:2015,
  author = 	 {Ansse Saarim{\"a}ki},
  title = 	 {Kamerapohjainen paikannus},
  institution =  {Tampere University of Signal Processing},
  year = 	 {2015},
  note = 	 {BSc Thesis},
  url = {http://vision.cs.tut.fi/data/publications/saarimaki_bscthesis_2015.pdf}
}