Asiantuntijatiedon käyttö silmänpohjakuvien automaattisessa tulkinnassa (bibtex)
@INPROCEEDINGS{KauKalLen:2007,
  author = {T. Kauppi and V. Kalesnykiene and L. Lensu and J.-K. Kamarainen and
	I. Sorri and A. Raninen and R. Voutilainen and H. K{\"a}lvi{\"a}inen
	and J. Pietil{\"a} and H. Uusitalo},
  title = {Asiantuntijatiedon k{\"a}ytt{\"o} silm{\"a}npohjakuvien automaattisessa
	tulkinnassa},
  year = {2007},
  address = {Tampere, Finland}
}