Teräksen vakuumikäsittelyn visuaalinen laadunarviointi (bibtex)
@MASTERSTHESIS{Kam:1999,
  author = {J.-K. Kamarainen},
  title = {Ter{\"a}ksen vakuumik{\"a}sittelyn visuaalinen laadunarviointi},
  school = {Lappeenranta University of Technology},
  year = {1999}
}