Puunhankinnan ohjauksen kehittäminen
tilastotieteellisin menetelmin

Tiivistelmä
Statistical Methods in Developing
Control over Timber Harvesting

SummaryTakaisin tilastotieteen kotisivulle

Updated June 1999