Etusivulle

Suunnista
Suunnista

Artikkelit
Artikkelit

Kommentoi
Kommentoi
Suomi 80 WWW-projekti


Tampereen yliopiston historiatieteen laitoksella on järjestetty vuoden 1997 alusta lähtien Suomen itsenäistymisen historiaa vuosina 1917 ja 1918 käsittelevä kurssikokonaisuus. Tämä julkaisu on kurssin satoa.

Kurssin sisällöllisestä ohjauksesta vastaavat professori Ohto Manninen <hiohma@uta.fi> ja lehtori Katariina Mustakallio vuoden 1917 osalta sekä professori Pertti Haapala <hipeha@uta.fi> vuoden 1918 osalta. Tekninen toteutus on tehty FM Timo Haaviston <hitiha@uta.fi> johdolla. Kokonaisuuden suunnittelussa ovat olleet mukana myös Pia Leminen <unpile@uta.fi>, Seija-Leena Nevala <sn27946@uta.fi> ja Pasi Rainio <pr59214@uta.fi>

Ulkoasu, koodaus: Jouni Keskinen <jk54415@uta.fi> ja Lasse Pere <lp54662@uta.fi>

Ohjelmointi, koodaus: Petri Hiltula <hipehi@uta.fi> ja Riku Moisio <rm54153@uta.fi>

Viikkosivujen ja tausta-artikkeleiden tekijöiden nimet löytyvät kunkin sivun lopusta.


Kiitokset

Seuraavat henkilöt ja laitokset ovat avustaneet sivujen tekoa:


Etusivulle