Heikki Marjamäki
OmaKuva2.jpg


yliopisto-opettaja
TkT, TkL, DI,
insinööri, 
autoteknikko

Yhteystiedot

s-posti: heikki.marjamaki@tut.fi
puhelin: 040 8490564
faksi: (03) 3115 2107
huone: Konetalo, TME, K1229A (1 krs)

Tutkimusalueet

Joustava monikappalemekaniikka. Joustavien monikappalejärjestelmien mallinnus epälineaarisella elementtimenetelmällä, jossa käytetään suuria siirtymiä ja kiertymiä.  Holonomisten sidosehtojen mallinnus sidosmonistoa parametrisoimalla. Sidosmoniston parametrisointia kutsutaan myös sidosehtojen upottamiseksi tai elementtimenetelmässä isäntä-orjatekniikaksi. Sidosehtojen parametrisointi johtaa dynamiikassa elementtimenetelmää käyttäen  tavalliseen differentiaaliyhtälöryhmään. Kytketyt hydraulis-mekaaniset järjestelmät. Hydraulisen järjestelmän ja mekaanisen järjestelmän kytkeminen yhteensopivasti.  Työkoneiden kaatumisvakavuuden laskenta. 

Last modified
17 Aug 2012.