Sisältää Maanmittauslaitoksen Maastotietokannan 01/2019 aineistoa (Rinnevarjostus, Ilmakuva, Taustakartta)
Contains data from the National Land Survey of Finland Topographic Database 01/2019 (Hillshade, Aerial, Background map)
CC BY 4.0
map